fbpx

Privacy verklaring

Privacyverklaring Van Esch Hoveniers 

Van Esch Hoveniers, gevestigd te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Van Esch Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Van Esch Hoveniers (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Van Esch Hoveniers verwerkt: 

 • Voor- en achternaam ;  Adresgegevens;  Telefoonnummer;  E-mailadres;  IP-adres 
 • Overige gegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website van Van Esch Hoveniers, in correspondentie en/of telefonisch; 
 • Locatiegegevens; 
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website; 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen; 
 • Internetbrowser; 
 • Bankrekeningnummer. 

De manier waarop wij gegevens verzamelen: 

Van Esch Hoveniers verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Van Esch Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst welke u met Van Esch Hoveniers heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken: 

Van Esch Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om uw betaling af te kunnen handelen; 
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden; 
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten; 
 • Om u de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken; 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte; 
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Van Esch Hoveniers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.  

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Van Esch Hoveniers verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Van Esch Hoveniers een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Esch Hoveniers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Van Esch Hoveniers gebruikt functionele, technische en tracking cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

De volgende rechten heeft u ten aanzien van jouw persoonsgegevens: 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; 
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Esch Hoveniers; 
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Van Esch Hoveniers een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Van Esch Hoveniers van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vaneschhoveniers.nl. Van Esch Hoveniers reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Van Esch Hoveniers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vaneschhoveniers.nl 

Adres

Van Esch Hoveniers
Delstraat 1
5406 VW Uden

Telefoon

0413-246510

Wij gebruiken cookies om jouw websitebeleving te verbeteren. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies ". Op deze manier verzamelen we nuttige informatie zodat we het gebruiksgemak kunnen vergroten en je relevante content kunnen aanbieden!. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u naar onze privacy verklaring op de website.

Sluiten